Voorbewerking

Het gehele object wordt zorgvuldig voorbewerkt alvorens er tot spuiten wordt overgegaan. Zowel nieuwe als gebruikte objecten worden volgens de geldende kwaliteitsnormen zoals omschreven in de werkorder behandeld.

Dit proces is één van de meest tijdrovende én belangrijkste processen. Per object wordt in de werkorder specifiek omschreven waar extra aandacht aan moet worden besteed. Tezamen met de demontage, wassen vormt dit het fundament van een goed kwalitatief eindresultaat.