Kwaliteit

Kwaliteitnormeringssyteem
De groei van ons bedrijf is onder meer te danken aan onze voortdurende zoektocht naar het leveren van de beste kwaliteit. De opgedane ervaringen binnen de verschillende aspecten van ons vak hebben we weten te vertalen naar alle afdelingen.

Dit is de start geweest voor het invoeren van een controle-systeem. We  hebben zo ook de mogelijkheid gecreëerd om gerichte verbeteringen door te voeren. Voor de toekomst betekent dit een heldere visie op behoud en verbetering van onze interne processen. Kwaliteitscontinuïteit is voor u gewaarborgd.

Gouweleeuw Quality-Check Systeem
Met de introductie van het interne GL-QC systeem (Gouweleeuw Quality-Check systeem) binnen onze procesgang, weet iedere medewerker haar taak optimaal in te vullen. GL-QC functionarissen bewaken deze processen door een voortgangs-checklist bij te houden.  

Alle van te voren doorgesproken en vastgelegde afspraken met u worden door middel van een intern GL-QC opdrachtnummer gearchiveerd. Voor nu en voor de toekomst is hiermee een werkwijze vastgelegd, specifiek afgestemd op de bij u geldende normen en wensen.  

De 25 jaar ervaring in het toepassen van afwerkingssystemen hebben we door middel van ons GL-QC systeem weten om te zetten naar betrouwbare eindproducten.

We vertellen u graag over de vele voordelen die het GL-QC systeem kan bieden!